Vaandel


vaandel - accordeonverenigingoosterbeek.nl

Ereleden


Voor uitzonderlijke verdiensten is een tweetal erelidmaatschappen verleend.

  • Bep Karel †
  • Lena Beekhuizen †
In memoriam


Met dierbare herinneringen herdenkt AVO...


Oprichting
Accordeonvereniging Oosterbeek is op 15 april 1942 opgericht door de heren Karel, Van de Born, Van de Zwaan, Roest, Van Woerdekom en Baars. Een accordeonvereniging was uniek voor Oosterbeek. De vereniging had bij de oprichting 10 leden. Er werd gerepeteerd in ‘De Vereniging’ aan het Lucassenpad in Oosterbeek. De dirigent was de heer Pierre de Petri. De ‘Pick-up mars’ van A. van Leest werd als eerste ingestudeerd. Al gauw kwamen er meer leden bij en bleef het ledenaantal gestaag groeien. Door deze groei werd AVO te groot voor ‘De Vereniging’. Er werd naar een ander onderkomen gezocht en zodoende werd de Concertzaal in Oosterbeek voor AVO de thuisbasis.

Ten tijde van de oprichting van AVO was Nederland al bezet. De bezettingstijd maakte het repeteren in de Concertzaal aan het einde van 1942 onmogelijk. Als noodoplossing werd er bij de leden thuis gerepeteerd. In september 1944 viel AVO uiteen. Iedereen moest evacueren uit Oosterbeek. Na de bevrijding in 1945 en de terugkeer in Oosterbeek zagen de leden elkaar pas weer. Er werd contact met alle leden gezocht en na verloop van tijd draaide de vereniging weer op volle toeren.

Airborne wandelmars
De Airborne wandelmars werd een steeds terugkerend evenement in Oosterbeek. Alle muziekverenigingen werden gevraagd om mee te marcheren. Ook AVO nam daaraan deel. Het marcheren moest worden aangeleerd. Onder leiding van de heer Hellenkaater werd er geoefend op het voetbalveld van de Bilderberg. Bep Karel had tijdens de wandelmars de leiding over de accordeonisten en de tamboers. Met fluitsignalen gaf zij aanwijzingen.

Dat het een zware klus was, kunt u zich wel indenken. Marcheren; allemaal in de maat lopen met een zware accordeon om en dat diverse malen van de Julianaweg naar Hartestein. In overleg met de Politie Sport Vereniging (de organisatoren van de Airborne wandelmars) werd besloten dat AVO in het vervolg zittend mocht musiceren in de tuin van tandarts Clous aan de Lebretweg.

Muzikale leiding
Helaas brak de tijd aan dat de dirigent, de heer Pierre de Petri,  wegens omstandigheden AVO moest verlaten. Hij werd opgevolgd door de heer J. de Kruijf met aan zijn zijde als 2e dirigent Bep Karel. De heer De Kruijf moest op een gegeven moment wegens drukke werkzaamheden elders ook de vereniging verlaten, maar hij ging niet eerder weg dan nadat hij Bep als nieuwe dirigent aan de vereniging had voorgesteld.

Om nog meer leden te werven plaatste AVO een advertentie in de dagbladen dat er werd gestart met een cursus voor beginners.  Dat was een groot succes. Op een bepaald moment had AVO zelfs drie orkesten. Een A-, B- en C-orkest. Het C-orkest heeft tot 1986 bestaan met Bep Karel als laatste dirigent. In de jaren negentig is er nog een opleidingsgroep geweest.
In 1996 heeft Bep Karel gedeeltelijk de dirigentenstok al overgedragen aan Paul Beekhuizen. Op 8 november 1997 heeft zij de gehele directie officieel aan hem overgedragen.

 
Dirigenten
  • Pierre de Petri (1942-1948)
  • Jan de Kruijf (1948-1954)
  • Bep Karel (1954-1997)
  • Paul Beekhuizen (1996-   )
Overdracht


Overdracht dirigentschap Kasteel Doorwerth 1996 - accordeonverenigingoosterbeek.nl