Commissies

Binnen AVO zijn twee commissies actief. Dit zijn de muziekcommissie en de kascommissie.

Samenwerking


Het bestuur staat altijd open voor samenwerking met andere verenigingen en andere partijen.

U kunt hiervoor onze voorzitter benaderen.


Het bestuur van AVO is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen onze vereniging.

Verder is het bestuur het aanspreekpunt voor de leden van de vereniging, de besturen van andere verenigingen en voor externe partijen.

Voorzitter
Wilma Dikker

Secretaris
Ria Cuperus-Bodt

Penningmeester
Wilma Völker- Kerpentier

Algemeen bestuurslid
Lia Hesseling-Peters

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gegevens

Post voor AVO kan naar het secretariaat worden gestuurd.

Accordeon Vereniging Oosterbeek
Cerise 6
6708 LG  Wageningen

Een e-mail sturen naar onze secretaris kan ook.

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar via (0317) 41 71 92.

Inloggen